Свечено пуштање во погон на минихироцентралата “БРЕДА“ во селов Дабниште на 22 декември 1950 година.

На свеченоста говори Ристо Попов - потпретседател на НОО во општина Кавадарци. За раководител на оваа централа бил назначен Илија Лалков, електротехничар од Кавадарци.