Шеста година по ред Општинскиот Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци ќе го организира летниот камп Михајлово 2018 година во временскиот интервал од 27.07.-03.08.2018 година.

Целна група на овој проект на Советот се 20 малолетници од основните училишта во Кавадарци на возраст од 12-15 години, со понизок економски статус на нивните семејства, меѓутоа дечиња кои покажуваат одличен или многу добар успех во учењето.

- Со овој проект Општинскиот Совет за превенција секоја година наградува по 20-тина деца кои доаѓаат од сите основни училишта, а истовремено сака да ги стимулира останатите ученици да продолжат со одличниот успех и да останат настрана од лошите пороци, ни рече секретарот на Советот Костадинка Лалкова.

На овој летен камп децата ќе бидат под менторство на стручни лица и секојдневно ќе имаат програма за работа и планирани завабни активности.

- Оваа година одржувањето на летниот камп „Михајлово 2018“ година го помогнаа: Општина Кавадарци, Метал Апостолов, Слога, Кожувчанка, нотарска канцеларија на Нотар Пане Нацев и АС Машини, до кои што изразуваме благодарност, а на сите учесници на кампот им посакуваме убаво да си поминат и на есен да продолжат со одличниот успех во учењето, вели Лалкова.

Инаку Костадинка Лалкова секретар на Советот ,и оваа година е најзаслужна.Речиси сама ги обезбеди сите средства за кампот, затоа Општинскиот Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци јавно и се заблагодарува.

37893468_10216519943287054_2946327696537288704_n.jpg

37821907_10216519940926995_5787334003178602496_n_1.jpg