МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Основниот суд Кавадарци ја известува јавноста дека во постапката за условен отпуст спроведена согласно со Законот за пробација, со користење на електронски технички средства преку електронската платформа за аудио визуелна комуникација Microsoft Teams, согласно чл.253 ст.2 од ЗИС од страна на директорот на КПУ Затвор Гевгелија Слободан Џониќ и виш соработник Виолета Николова беше образложен предлогот за условен отпуст и донесена одлука за Условен отпуст. Судот изразува благодарност до Управата за извршување на санкции до КПУ Затвор Гевгелија и директорот Слободан Џониќ за посветеноста и професионалноста во превземањето на превентивните мерки за заштита на притвореничката популација и оставрувањето на нивните права. м.д. 101082571_166373318254816_8078222825325854720_o 100942438_166373278254820_8923140242177785856_o