МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Ова улица е со ширина од 5,5 метри и должина од 924 метри.

Пред асфалтирањето на оваа улица направено е отстранување на оштетениот асфалт, изградба на атмосферска канализација, тампонирање и вградување на ивичници.Градежните работи ги изведе фирмата „Жикол“ од Струмица, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Демир Капија.Паралелно со реконструкцијата ЈКП „Бошава“ од Демир Капија изврши приклучување на новата водоводна мрежа се со цел за поквалитетно снабдување на населението со вода за пиење. Во овие градежни работи извршено е и пробивањето на крак на улица „Радњанска“ во должина од 80 метри и ширина 5,5 метри.Со изградбата на овој крак се изврши поврзување со улица Првомајска и се обезбеди побрз пристап до центарот на градот.