МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Свикувањето на седницата е поради почитување на рокови кои градоначалникот и Советот треба да ги исполнат според актуелни договори со партнери на Локлната самоуправа

Со цел да се испочитува процедурата и да се исполнат законските рокови за цел наплата на средства кои се должат кон Општина Кавадарци денеска Советот на Општина Кавадарци ја одржа првата вонредна седница на која советниците од страна на градоначалникот Митко Јанчев беа запознати а потоа и позитивно се произнесоа за пријава на интерес за продажба на побарување на Општина Кавадарци од стечајниот должник Друштво за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци во стечај и пријава на интерес за продажба на побарување на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци од стечајниот должник Друштво за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци во стечај.