МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Градоначалникот Митко Јанчев и Администраија на Локалната самоуправа заедно со стручните служби во проблематиката за противпожарна заштита во Општината ,иницираа и практично ке спроведат активност поврзана со превенирање на пожари во Општината Кавадарци

Денеска на новинарите им беше детално образложена новата иницијатива за правење на парцелизација на Мал и Голем Љубаш со цел поефикасно справување во случај на пожар. Се работи за пробивање на земјени патеки во должина од околу 4 километри,кои ке служат како брана за неширење на пожари и полесно движење со цел интервенција во случај на пожар.Проектот го реализираат Локалната самоуправа, ЈП Македонски Шуми-Подружница Бор Кавааддци и Противпожарната територијална единица Кавадарци.