МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Од проектот на Општина Кавадарци за ревитализација на Противпожарниот дом, останува само уште делот за хортикултурно уредување на стопанскиот двор.

Согласно овој значаен проект општината изврши целосна реконструкција на внатрешноста, како и на фасадата на зградата на Територијалната против пожарна едница Кавадарци. Се изгради современа гаража со пет дела каде се паркираат против пожарните возила,дворот е целосно урбанизиран и поплочен и бетониран, подигната е метална ограда, а поставено е и ново јавно осветлување околу и на самиот објект.

После извршените интервенции објектот и локацијата на против пожарниот дом се оформиа во современ урбанизиран простор, кој обезбедува оптимални услови за престој и работа на пожарникарите, како и за чување на опремата.

Општината како и општествено одговорните компании и невладини организации во изминатиот период за противпожарната служба донираа, опрема за пожарникарите, возила за различни интервенции, срдства за радио комуникација и друго - за осовременување на ТПП едини

52156749_2358424291048285_8724067356956950528_n.jpg

51854145_2358424264381621_2148349723860271104_n.jpg

52136189_2358424261048288_8510995837583622144_n.jpg