МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

„Фотографија од излетот на една група напредни младинци меѓу кои: Димката Ангелов Габерот(втор од десно на лево долу), Мито Хаџи Василев Јасмин (прв од лево на десно долу), Нада Врангалова, Тодор Сеизов, Мито Мицајков, Ангел Чемерски и други во месноста “Раштани“ во 1942 година.

Фотографијата е од семејниот албум на Сеизови„

П.Камчевски