МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Инел Интернационал по технолошкиот развој е на самиот врв во земјава , смета Стопанската комора на Македонија , која деновиве со свои стручњаци од ИТ технологијата, ја посети дирекцијата во Кавадарци.Поради тоа и се решија , кавадаречката компанија да ја претстават на пошироката стопанска јавност.

Јавноста треба да знае дека менаџерскиот потенцијал на Инел Интернационал е член на експертската група за развој на широкопојасен интернет во државата до 2025 година. Кога говориме за ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ треба да ги имаме во обзир равојните планови и актуелните инвестиции. Мислиме на развојот на сервисите кои Инел се стреми да ги насочи кон Дигитална платформа ( DVB-C) за дистрибуција на линеарни РТВ сервиси но и со IP протокол за т.н. „нелинерни„ сервиси – програмирано снимање , враќање назад до 72 часа, системи за кодирање и далечинско менаџирање на уредите и сервисите. Овде е и DOCSIS 3.0 интернет протокол и технологија речиси до сите корисници на подрачјето на Општините Кавадарци, Неготино, Демир Капија и Росоман со брзини до 150 Mbps. Се разбира и понатаму како дејност останува актуелна - миграција на корисниците во GPON технологија која овозможува брзини и до 1000Мбпс ( 1Гбпс) за корисник

-Кога говориме за развој на мрежата истата ја интензивираме со изградба на мрежа од следната генерација ( NGC) со оптика до дома по сопствена ( се повеќе подземна ) инфраструктура, вели во изјавата за РТК.МК Душко Сапунџиев сопственик на Инел Интернационал.Тој додава дека компанијата вложува во знаење. Тоа се прави со постојана едукација на сите кадри во фирмата почнувајќи од тимот за грижа за корисниците, преку екипите за монтажа и сервисирање, се до инжинерскиот кадар. Покрај интерните курсеви редовно се ангажираат и надворешни советници и фирми специјализирани за дообука на вработените.

Кога се во прашање инвестициите и развојот веќе во 2020 година, Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци ќе ги реализира целите на Европската Дигитална агенда- 2025 и плановите од националната стратегија за развој на броадбендот во нашата држава. А пак Сопствениот развој ќе се базира како резултат првенственото на сопствените потреби како оператор развиен е софтвер за provisioning, monitoring и biling на сите сервиси за кабелски оператори ( ТВ, ИТ фиксна телефонија, ИП ТВ, ОТТ) со континуирана 24/7 техничка поддршка.

Истиот сега се нуди како инженеринг услуга за други кабелски оператори во земјата, но и надвор ( Црна Гора, Косово, Србија, Словенија)

За да се реализира сето ова потребна е стабилност на напојувањето со електрична енергија како и неможноста да се добие приклучок на одредени рурални локации доведоа до развој на системи за производство на електрична енергија со соларни панели -фотоволтаци.

Развојот се движеше најпрво за системи за свои потреби , потоа комерцијални системи за викендички, хотели, пумпи за наводнување и слично за на крај да се стигне до сопствена производна единица од околу 200 KW.

Во моментов Инел има недостаток на квалитетни средства за реализација на инвестициите. Не се воспоставени механизмите за реализација на националната стратегија за развој на броадбендот која сама по себе е квалитетна.

Една од најголемите потешкотии и кочница во редовното работење е добивањето дозволи и одобрување на постапки за градба на мрежата поради спората и комплицирана постапка. Неусогласеност на постапките во Катастар и АЕК, нееднаквото толкување и постапки на Локалните самоуправи по прашање на инфраструктурни проекти, нереализирање и нееднаков пристап на Општините кон постапките за легализација.

Позитивно и многу значајно е влијанието на Стопанската Комора како субјект во рамките на кој интересите , барањата и ставовите на стопанските субјекти низ механизмите на Комората се артикулираат во заеднички ставови.

Владата и останатите чинители на стопанскиот живот во Државата на ставовите на Комората им даваат посебна тежина и ги гледаат со посебно внимание.

Ставовите на Комората се чинител кој неможе да се заобиколи.

74876759_521437685076876_8383424339545948160_n.jpg