Градоначалникот Митко Јанлев денеска во посета на ООУ во Ваташа, каде направи увид вбо работењето и обелодени дека овде ке се гради нова спопртска сала за попѕтребите на ученииците.

55555