МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

На 14.февруари од 10.30 - 12.00 ке се одржи Фолклорно дефиле и фолклорно-културни изведби

На 10 февруари во петок во 18.часот предвидено е предавање за примена на енолошки средства во производство на вина во домашни услови –м-р Игно Тасев-ТОХЕМ.Во недела на 12 февруари од 10 до 12 часот во ресторан „Чардак“ Неготино се организирана дегустација -натпревар во вино и ракија на индивидуалните производители во Општина Неготино а во 19.00-ке се изведе театарската претстава-театар „Крик“-Скопје.

На 13.февруари се одржува предавање за состојба и перспектива на сортата „Вранец“ во Р Македонија на проф.д-р Виолета Димовска Факултет за земјоделски науки Гоце Делчев Штип a потоа во манастирот „Св. Ѓорѓи“ следува -Ден на виното-дегустација на „Вранец“.Во 18.часот во музејот на Неготино ке се идржи традиционална копаничарска изложба.Хемомак Пестициди” - Велес ке одржи предавање за заштита на земјоделските растенија и производи –Организатор е АПРЗ ПЕ Неготино а во 19.часот се одржува Концерт на домашни и интернационални фолклорни друштва

На 14.февруари од 10.30 - 12.00 ке се одржи Фолклорно дефиле и фолклорно-културни изведби додека во 12.00 започнува закројување на винова лоза и доделување на награди на учесниците во натпреварот за најдобри вина и ракии а потгоа започнува централна прослава „Св.Трифун 2017“ со културно - уметничка програма со учество на локални естрадни уметници и групи и посета на промотивни штандови со вино и храна.