МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Потпишан е договорот со изведувачот РМК ГРАДБА АС ДООЕЛ за изградба на канализација во Општина Демир Капија. Вкупната вредност на инвестицијата е 1.953.700,00 денари. Финансиските средства се обезбедени од Министерството за транспорт и врски. Со оваа инвестиција предвидена е изградба на фекалната канализација во Демир Капија за одведување на отпадните фекални водиод дел од град Демир Капија, односно од постојните краци на фекална канализација на улиците Маршал Тито, Илинденска и Борис Кидрич во Демир Капија кон река Вардар.

177470527_2999535733611485_4056974793835762745_n