На пастрмка кај Сакалиеви.Рибникот на “Трасер„ се наоѓа на една од трите најчисти (реки) води во Македонија

18788643_310410696061746_1317261137_n.jpg

Една од трите најчисти реки во Македонија е „Мрежичка река“ која се слева од пазувите на Кожуф планина.Потвдено со сертификат од соодветни инстутуции ова деновиве ни го посведочи Ристе Сакалиев еден од вработението од фирмата „Трасер„ кои се сопственици на рибникот за одгледување на риба - пастрмка.За да пробаат пастрмка овде доаѓаат наши граѓани но и странци, вели Сакалиев и додава: „Кој и да дојде овде ние ке му понудиме квалитетна риба и можнст за ноќевање.Тој потврдно додавца дека за манифестацијата „Алшар 2017„ селото е комплетно спемно да се вклучи во овој масовен настан и да помогне - да одговори за помош за се што организаторот ке побара од нив.Главно нивната помош ке биде во сместување на гости кои овде ке пристигнат на 9,10 и 11 јуни 2017 година.

18816741_310410686061747_1752604704_n.jpg

18818054_310038082765674_1436904426_o.jpg18816171_310410679395081_18347886_n.jpg