МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Фотографијата на ова маало е направена 1955 година.

На фотографијата се гледаат гробиштата на паднатите борци од НОВ, куќите на поп Доно Мицајков, Тодор Темов-Пецата, Цандо Мицајков, Цандо Гурев, Петре Камчев-Американецот, Борис Хаџилазов, Драга Аџикоцева, Ристо Кујумџиев, Ангел Анѓушев, Ѓоѓо Прцата и др.

Oд фототеката на Музеј Галеријата

-Петре Камчевски