Ретка фотографија од 1957 година на КУД „12 Другари“.

Ова е фотографија на Културно-уметничкото друштво “12 другари“ од Ваташа со ороводецот Никола Камчев-Марката, (познат фудбалер на Тиквеш- играше како центархалф на ФК Тиквеш).На фотографијата се ;Јаворка Игнатова, Нерката и др. На друштвото им свират браќата Фазлиеви и Сејфулови. Фотографијата е од 1957 година.

Од Архивата на Музеј Галеријата

Петре Камчевски