Општина Кавадарци во рамките на програмата за екологија има предвидено и пошумување на еродираните површини.

Особено внимание во овој дел се посветува на озеленувањето на поројниците во сливното подрачје на реката Луда Мара.

Во тој правец градоначалникот м-р Митко Јанчев покрена иницијатива за спроведување акција на пошумување на поројницата „Ѓуров дол“ чие сливно подрачје опфаќа површина од 46 хектари, а се наоѓа на ридот веднаш над Домот на културата во село Ваташа.

Партнер на општината во акцијата за пошумување на овие голини е ЈП „Македонски шуми“ подружница „Бор“ од Кавадарци чии вработени денеска ја започнаа акцијата која ќе се одвива во наредните неколку денови со крајна цел во оваа фаза да се пошуми 1 хектар од оголениот терен.На пошумувањето присуствуваше и генералниот директор на ЈП Македонски шуми Зоран Ѓорѓиев.

Согласно планот овој простор целосно би требало да биде пошумен до крајот на 2019 година. Очекувањата се дека оваа акција за пошумување на голините над селото Ваташа пред се ќе ги заштити имотите на жителите од овој дел,а ќе се обезбеди и трајна заштита на земјиштето од ерозија.