МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

АД„Гоце Делчев-Тиквеш„ е подговен веднаш по завршувањето на средното образование за ги вработи во своето АД, заинтересираните среднообразовни кадри кои излегуваат од кавадаречкото земјоделско-шумарско училиште

Денеска во Кавадарци беше потпишан меморандум за соработка меѓу најуспешното претпријатие од земјоделската струка во Македонија АД„Гоце Делчев-Тиквеш„ и СОЗШУ„Ѓорче Петров„.Договорот значи соработка во едукативните процеси преку ангажирање на сгручњаци од практика и реализација на учење со работа,стипендирање на истакнати ученици со афинитет за лозарство и винарство,исполнување на разни облици на научна истражувачка ,техничка помош,воспоставување на котакти и презентација пред домашни и странски субјекти.

Договорот го потпишаа Горан Велковски и Ристо Милев.