Виното е како жената.

Треба да го пиеш, полека и внимателно.

Да бидеш нежен, да не брзаш да го испиеш.

Споредбата како треба да се однесуваш кон виното ни ја дава Никола Велков-потомок на славното семејство Велкови од Кавадарци .Од оваа фамилија, Цандо Велков ја основа приватна Винарска визба во Тиквешијата која ја нарекоа „Тиквеш“,бидејќи откупувала грозје во Тиквешијата.

Никола со гордост зборува за виното и еве како го советува својот млад внук да постапува со виното: