На почеток на новата учебна година во ООУ "Тоде Хаџи - Тефов" - Кавадарци беше пуштена во работа нова спортска сала

Спорсkата сала ке се користи во наставата по физичко и здравствено образование. На свеченоста која денеска се одржа во училиштето на присутните им се обратија директорот на училиштето Николче Нешковски и Градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев. На свеченоста меѓу другите беа присутни членови на Советот на Општина Кавадарци, претставници од фирмите кои извршуваа градежни активности ученици и вработените во училиштето.

40619896_317456312340022_142181941691547648_n.jpg0000000000098888.jpg