Патот до манастирот „Св.Никола„ целосно поплочен

Општина Кавадарци во соработка со фирмите донатори „Ас машини„ и „Градба промет“ реализираше проект за доизградба на пристапниот пат кон манастирот „св. Никола“ во Моклиште.Се работи за поплочување на преостаната делница од брегот на реката до спојот со постојниот поплочен пат.