Диме Мустеников Перодршков беше еден од првите радио техничари на Радио Кавадарци, извесен период мајстор Диме работи во “Радио бран“ а подоцна отвори радио-телевизиски сервис каде ги поправаше и сервисираше радио и телевизиските апарати, ,грамофони , магнетофони итн. Фотографијата е од 1967 година.-

П.Камчевски

пс.

Телевизорите тоа време беше драгоцена техника во секоја куќа, а се распипуваа пред Нова Година.