-Недостигот на вода за наводнување, лошо ке се одрази на годинашнава реколта на грозје, засега на трпшезното сигурна а така ке биде најверојатно и со винското грозје, велат Агрономите оид Тиквепијата.

-Вистинска катастрофа, е во лозарството ова 2021

Ова оценка можевме и ние да ја потврдиме правејќи интерни анализи за состојбата со вода за наводнување и одразот на високите температури на родот годинава.

Ако во една анализа од јули родот на грозје се оценуваше на околу 70 милиони килограми, со виските теператури кои најчесто во лули а особенко во август се движат од 28 до 42 степени овие прогнози ќе паднат во ,,вода,,. А вода во Тиквешијата нема.За пиење засега има и добро што е така, но за наводнување се помалку и најчесто ја нема.Тоа денеска ни беше потврдени и од компетентните во Водостопанствои.Во таква а ситуација страдаат земјоделските култури.

Пролетите мразеви го ,,обраа,, праските и кајсиите, а овие високи температури, иако се најавуваше добра реколта, го ,,обраа,, годишаниот род на грозјето.

Во ,,Кав Комерц,,, компанија која зедно со „Пеца Комерц,, , се наши најголеми откупувачу , и каде утруинава се обративе, велат далеку сме од родот лани и пред тоа. Грозје нема,а овде се откупува ,,Викторија,,,,,Кардинал,, и ,,Страшински,,.На лозарите не им остана ништо на нивите од превисоки температури, грозјето кои се роди се шмркна, не созреа.На некои лозја каде има вода,како во АД Г.Д: ТИквеш трпезните сорти се наводнуваат за да не се исушат, и веднаш се берат.

Вистинска катастрофа, е во лозарството ова 2021 , како последица на високите температури.

Очекуваниот оптимизам па и релативнио постабилни цени, сега се во втор план.Лозарите останаа без квалитетен род, а тоа ке има одраз и на наредната реколта, велат тие.

Ако времето вака потрае, а се најавува, истовремено суви останат и каналите за наводнување, во Тиквешијата каде се сконцентрирани најголемите површини оод лозја, нема да има ниту винско грозје за откуп, кое сега е во фаза на зреење.

Инако владеше скриен оптимизан за цена од 13 или 15 денари за килограм, сега , главната поента кај лозарите е -,,Ќе остане ли нешто за берба,,.Ова би била најлошата варијанта за лозарите.НЕМА ДА ОСТАНЕ НИТУ ЗА ВАРЕЊЕ РАКИЈА.

м.д.

222 234619536_4398805186897186_3381210578865773671_n