МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

"По извршениот увид за здравствената состојба на лозовите насади и анализата од терен, утврдено е присуство на пепелница речиси на сите сорти винова лоза во сите лозарски реони. Идеалните услови за развој на пепелница во наредните денови можат да доведат до значително губење на квантитетот и квалитетот на добиеното грозје. Исто така поради големото присуство на Црно Гниење на листовите од виновата лоза предизвикано поради оптималните услови (ниски температури, постојана влага) можеме да очекуваме дополнително намалување на квантитетот и квалитетот на добиеното грозје. За да се справиме со овие 2 Болести, тимот од Агрономи при ВВ Тиквеш препорачува заштита со: 1. Еден заштитните средства со овие активни материи: - Trifloksistrobin 500 g/kg – 0.25 l/ha - Spiroxamin 400 g/l + Difenconazole 50 g/l – 0.5 l/ha - Ciflufenamid 30 g/l + Difenconazole 60 g/l – 0.65 l/ha Со погоре наведените Системични фунгициди чиј спектар ги покрива овие две болести додавајте и 3 kg/ha Sumpor 80 WG. Со овие заштитни средства исто така продолжете ја и заштитата против пламеница, поради водниот талог од викендот со претходно препорачаните заштитни средства: - Бакар сулфат пентахидрат (син камен, 25%)- 0,6 kg/ha - Бакар хидроксид (50%)- 0,5 kg/ha - Cimoxanil 330 g/kg+Loxamide 330 g/kg—0.4 kg/ha Или, како алтернатива: - Бакар хидроксид (50%)- 0,5 kg/ha - Cymoxanyl 3%+бакар сулфат 23%- 3kg/ha Не вршете почвена преработка во наредните 7-10 дена затоа што можете дополнително да ја влошете состојбата со вашите лозови насади. За дополнителни совети и консултации околу заштитата можете да ги контактирате Агрономите од Одделението за управување со грозје при ВВ “Тиквеш”-" , се наведува во известувањето од ЛС Кавадарци.