МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Дрвениот мост на реката „Луда Мара„ е неизбежен белег на градот Кавадарци

Во Кавадарци популарно го нарекуваат „Дрвениот мост„ иако денес и тој како и останатите кои ја премостуваат реката„Луда Мара“ се бетонски или метални.Но останало името на овој популарен мост -пред се поради првобитната негова изработка-од дрво.

MOST_77777.jpg

Ова фотографија е направена 1957 година .На истата се гледа (десно) сеуште неизградена , сега многу фрекфентната улица „Браќа Хаџитефови„