Во организација на Црвен крст Кавадарци а поддржана од општина Росоман ќе се одржи крвидарителска акција на ден 15.02.2019 (петок) во просториите на општина Росоман од 08:30 до 13:30.