Директорот на ЈПКД од Росоман Гоце Величковски вели дека, со помош на Општина Росоман, се врши контринуирана набавка на опрема и возила со цел опфатот со комуналната хигина биде зголемен на сите села во Општината .