МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Општина Демир Капија обезбеди финансиски средства од Агенцијата за поддршка на земјоделието и руралниот развој во висина од 8.915.310,00 ден. за реконструкција на дел од локален пат од (регионалниот пат) Р103 до село Клисура во должина од 1,28 км и ширина 5,5 м. Со реконструкцијата на патот ќе се изврши проширување на патот, тампонирање и асфалтирање на коловозот со широчина од 3,5 м. Исто така ќе се изградат банкини по еден метар од двете страни а ќе се изработи канавка од едната страна на патот со 6 пропусти за одведување на атмосферските води. Од педесеттите години населеното место е целосно иселено, претежно во Демир Капија. Има интерес, и тенденција на враќање на населението во селото. Овој интерес би влијаел во подобрувањето на условите за развој на селото во насока на заживување на етно село затоа што Општина Демир Капија заедно со Центарот за развој на Вардарски Плански Регион и Германската развојна агенција ГИЗ подготвија техничка документација за изграба на етното село. Комплетирањето на целата инфраструктура во Етно Село Клисура е битно за изградбата на овој туристички комплекс од регионално значење. Изградбата на локалниот пат до село Клисура ќе ја забрза изградбата на Етно Село Клисура, што ќе придонесе за поголем економски развој на регионално и локално ниво и брендирање на Демир Капија и Вардарскиот регион како туристички дестинации.