МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Во текот на летниот период беа извршени градежни работи за реконструкција на кровот во подрачното училиште во с.Корешница.

Во рамки на градежните работи беа опфатени целосна демонтажа на стариот кров , изработка и поставување на дрвена конструкција со нови греди, вградување на термо и хидроизолација, поставување на нови летви и ќерамиди, поставување на нови хоризонтални и вертикални олуци и изработка на нова стреа. Со изведувањето на овие градежни активности, чие финансирање беше обезбедено од буџетот на училиштето во соработка со локалната самоуправа, дојде до подобрување на техничко-просторните услови во кои настава следат педесетина ученици од селото Корешница.