МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Локалната самоуправа започна со реконструкција на улица „Орце Николов“ во Демир Капија во должина од 500 метри и широчина од 4 метри.Во реконструкцијата на улицата е опфатено тампонирање, поставување на бетонски ивичњаци и асфалтирање на коловозот.

Градежните работи ги изведува Жикол од Струмица.Јавното комунално претпријатие „Бошава„ претходно изврши поврзување на водоводната мрежа со новиот водовод се со цел за поквалитетно снабдување на населението со вода за пиење.Покрај ова на дел од улицата во должина од 200 метри поставена е и атмосферска канализација.