МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Се поставуваат нови сообраќајни знаци,огледала ,столбови и „лежечки полицајци“

Согласно програмата за одржување и обновување на вертикалната патна сигнализација низ улиците и локалните патишта ,Општина Кавадарци,деновиве врши нивна замена и обновување.

Во склад со тендерската постапка набавени се вкупно 44 знаци, 4 огледала и 26 столбови. Исто така општината набави и две средства за смирување на сообраќајот. Станува зборз за модифицирана верзијана поранешните легнати прешки попознати како „лежечки полицајци“. Овие пречки ќе бидат поставени на фрекфентни улици каде неодговорните возачи редовно ја пречекоруваат максималната дозволена брзина. Со нивно поставување ќе се подобри безбедноста на сообраќајот пред се на пешаците.

Вкупниот износ на оваа набавка е 180.000 денари со ДДВ, а изведувач на работите е фирмата „Бојта инг Скопје“.

Знаците деновиве се поставуваа на локалниот пат Кавадарци-Ресава-Бегниште 8 знаци, а останатите беа распоредени по улиците низ Кавадарци,се вели во соопштението на Службата на односи со јавноста на Општина Кавадарци