Kaвадарци 1959 година

Ова е фотографија направена 1959 година на сегашниот центар на градот со старите куќи на Кавадарци од кој повекето веќе не ппостојат.Сеработи за подрачјето помеѓу Домот на културата, Поштата и Градскиот пазар.Фотографијата е од 1959 година.

Од архивата на Музеј галеријата.