Возењето велосипед во Кавадарци било привилегија пред 84 години

Ова е фотос направен 1934 година на една своја рута во околината на Кавадарци. На фотографијата се: Васил Дубров, Александар Хаџи Василев, Тошо Илиев, Тошо Јанакиев, Диме Поцев и Душан Нејков.

29511115leksnd000000.jpg

Еве една фотографија од архивата на Тиквешките точакџии.На фотосот е Александар Хаџи Василев со својот велосипед 1927 година кога имал само 15 години. Велосипедите биле скапи и ретко кој во овој период можел да ги има. Велосипедот ги има сите атрибути: Труба и ѕвонче, пумпа и задолжително потребен алат за него.