Цените во септември релативно пониски во однос на август.Побарувачката зголемена особено за доматите.

Редовните тековни но и сезонските цени на земјоделски култури, се со повисок износ особено пиперките од сортата куртовска капијата и други производи.Поголем пад се забележува кај лимоните.

Зголемена е понудата и побарувачката на зеленечук за подготовка на земницата.Иако календарски е рано сепак последниве години таа се спрема порано затоа што на крајот на септември и во октомври неа ке ја нема.

Цени на Градскиот зелен пазар во Кавадарци

Домати.........................................15,20,30 и 40 денари

Блага пиперка..............................20,30 ден.кгр

Лута Пиперка...............................30 ден.кгр

Корнишони...................................30 ден.кгр

Морков.........................................30 ден.кгр

Зелка...........................................20 ден. Кгр

Модри домати..............................10 и 15 ден.парче

Праз.............................................25 ден.страк

Брокула........................................120 ден.кгр

Краставица...................................15 и 20 ден.кгр

Јаболка.........................................25,30 ден.кгр

Круши...........................................50 и 60 ден.кгр

Лимон...........................................90 ден.кгр

Банани..........................................50 и 60 ден кгр