Дуќаните во западниот дел од кавадаречката чаршија.

Се гледаат дуќаните на шивачот - Радо Јанков, опинчарот - Ристо Ресавски, шивачкиот дуќан на Милан Стоев и месарскиот на “Бел камен“. Фотографијата е од 1966 година, а ја направил Бранко Ивановски.