НОВА ОПРЕМА ДОНИРАНА ОД ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА ПОЖАРНИКАРИТЕ ВО КАВАДАРЦИ.

ОПРЕМУВАЊЕ Е СО : МОБИЛЕН АГРАГАТ, ПУМПИ , ОПРЕМА ВО ЦРЕВА И ДРУГИ ПОТРЕБНИ ДЕЛОВИ ЗА ОПРЕМА...