-Во Собрането на Општината се одржа средба , на највисоко ниво на Општините Кавадарци и Росоман.СЕ сретнааа градоначалниците Митко Јанчев и Стојан Николов и директорите на Јавните комунални претријатија со раководителите на системите за водоснабдување . Тема на разговор беше водоснабдувањето на Општина Росоман.На задоволство на граѓаните на Росоман ке се најде решение за откривање на проблемит со недостигот на вода во Росоманска општина.