Јавната консултација за Извештај за процена на животна средина и социјални аспекти ,План за управување со животната средина и Механизам за жалби и поплаки за наведените проекти, во делот на заштита на животната средина и социјалните аспекти ќе се одржи во Општинa Росоман на 06.06.2019 година (четврток) со почеток во 11 часот во просториите на општина Росоман.