Општина Демир Капија во соработка со Јавното претпријатие за државни патишта, обезбеди финансиски средства за асфалтирање на дел од Обиколницата во Демир Капијаво должина од 1150 метри и широчина од 6 метри. Асфалтирањето го изврши ЈП Македонија пат. Покрај ова претходно од страна на ГП Гранит АД Скопје се изврши тампонирање на дел од обиколницата кај раскрсницата со новиот мост и кај раскрсницата со улица Првомајска.Со овој зафат им се овозможи безбедно движење на пешаците и моторните возила.

71179665_2494481290783601_5035712033434107904_n.jpg

71310891_2494481314116932_4995342970099073024_n.jpg

71216230_2494481520783578_5342141551818571776_n.jpg