Во 1951 година е изведена голема акција за пошумување на сегашниот Градски Парк

Еве како нашите татковци и дедовци со доброволни работни акции се залагале и се грижеле да имаме еден од најубавите паркови во Македонија. Ова е фотографија од на која е „уловен„кадар од една од многуте акции за разеленување на Градскиот парк во делот над старата болница (сегашен Здравствен дом) во 1951 година.