МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

На двевен ред е Предлог одлуката за измени и дополнувања на Буџетот за 2017 година

На ова точка му претходи кварталниот извештај за извршување на Буџетот нa Општината за третиот квартал од 2017 година.

Инаку на утрешната седница,втора на новите советници, а прва по конститутивната, ке се дебатита и по предлог планот за програмата за развој,предлог одлуката за распределба на сrедства со naмена за набавка на течни горива и екстра лесно масло за домакинствата ,прдлог одлуката за распределба на средства за набавка на моторни бензини дизел горива и течен нафтен гас и предлог одлука за распределба на средства со намена за привремени вработување.

Седницата е закажана за 12 часот.