Се поставуваа рабници покрај коловозните ленти и на формирање на кругот од новиот кружен тек на раскрсницата на улицата „Блажо Алексов“ со Булеварот „Видое Смилевски“.

Со овој зфат се формираа граничните линии и се оформи ликот на третиот современ кружен тек во Кавадарци. После ова ќе следат завршните работи од изградбата на ова современо сообраќајно решение со асвалтирање на коловозните ленти и хортикултурно уредување.

Од изградбата на овој кружен тек општината очекува создавање услови за побрз проток, како и зголемена безбедност во одвивањето на сообраќајот во овој фрекфентен дел од градот кој претставува влез во Кавадарци од источната страна од правецот на Неготино и автопатото е 75.

31437496_2144132455810804_3454311079411187712_n.jpg

31510491_2144132462477470_7689664774803554304_n.jpg

31515923_2144132475810802_1590805180054503424_n.jpg