Една од најстарите фотографии направени во село Горна Бошава од серијата бошавски фотографии .Фотосот датира од далечната 1960 година.

На истата се Ристе и Года - Јованови-наставници кои остравија позитивен впечаток на сите генерации ученици кои се школуваа во селото Горна Бошава.

На неа се заедно со учениците од V одделение во ОУ ,,Илинден" - Горна Бошава .

Од ФБ профилот на Горна Бошава (Бошавска историја)

(м.ч)