МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Во собраниската сала во Општина Кавадарци, ЗПОХ „Биовита“ организира предавање на тема „Климатските промени и пчеларство“ како последната проектна активност на проекотот „Витач- Инкубатор за органско пчеларство“, се спроведува во рамките на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD), која е финансирана од Европската Унија (ЕУ), а се спроведува од Програмата за развој на Обединети нации (УНДП).Предавач беше проф. др. Хрисула Кипријановска, редовоен професор на катедрата по пчелаларство на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје.

Темата на предавањето „Килматските промени и пчеларство“ беше насочена тоа какво влијание има глобалното затоплување врз пчелите и кои мерки е потребно да ги преземат пчеларите за да се носат со промените. Присуствуваа 50-тина пчелари од Кавадарци и Неготино. За разлика од сите други минати настини кои се однесуваа на пчеларството, овој пат значително видиливо беше и присуството на жени пчеларки и жени кои го подржуваат пчеларството и заштитата на природата.

Темата е мошне интересна од еколошки аспект. Професорката Кипријановска, наведе примери низ светот како не треба да се прави при одгледувањето на пчелите во овие услови. Ги наведе штетните последици од пестицидите како главен причинител за нарушување на функцијата на пчелите и ја потенцираше штетноста под употреба на престицидите при заштита на растенијата од болести и како тоа се рефлектира на нервниот систем на пчелата , додавајќи дека оваа состојба на загрозеност се зголемува и со доплнителната употреба на конвенционалните средства за заштитата од болести во пчелаството. Ваквиот начин на заштита во спрега со глобалното затоплување, доведува до загрозување на опстанокот на пчелите и сега пчеларите имаат благородна мисија да ги зачуваат пчелите како загрозен вид.

Органскиот начин на одгледување на пчели, како што потенцираше професорката е многу логичен одговор на пчеларите во правец на обезбедување нормални услови за опстанок на пчелите. Во тој павец таа наведе низа примери преку кои недвосмислено покажа дека најголемиот помор на пчели се случува токму во интентензивни конвенционални агро-компелкси и при интензивна хемиска заштита и ѓубрење за разлика од еколошки незагадените подрачја каде што здравјето на пчелите е на многу повисоко ниво и угинувањето на пчелите е незначително.

Професорката јасно посочи дека генерално примената на органското производство е еднистевниот начин за ублажување на овааа состајба.

Важно е да се издвои и тоа дека има појава на нови болести на пчелите, кои се производ од глобалното затоплување. Тоа се болести кои во минатото ги имало во топлите краеви на светот, но со промена на климата, тие болести, преку спори, дошле и до Еврпскиот континет.

„Ова предавање донесе многу нови информации кои од своја страна понуди опции за справување и убалажување на состојбите во пчеларството и воопшто во земјоделието, но пред се’ со примена на органското производство„- ни изјави координаторката на проектот Цветанка Колева.

71485629_1652697534867774_7792499258376060928_n.jpg71321581_433729673938330_9208481273570394112_n.jpg