Како што е најавено, по стартот на градежните активност во Општина Росоман,работите добиваат на динамика.Во село Трестеник конкретно за кратко време изградена е една улица...

37250918_2046000468752369_4207256384414154752_n.jpg

37221242_2046000502085699_3733265137952358400_n.jpg