МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско - корисна работа

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект “Грижа за стари и изнемоштени лица во домашни лица како и деца во предучилишна возраст” за работно ангажирање од 20 (дваесет) часа неделно за период од 6 (шест) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Кавадарци.

http://www.opstinarosoman.gov.mk/2019/08/05/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/?fbclid=IwAR2q0mvv7Xg0DthJqMxaLXepXpF_UDdIQBSTdF7R6iiehIdrfV3BXM3_h5Y