Македонската полицијата во моментов спроведува голема антитерористичка акција на повеќе локации во Македонија против припадници на ИС...