Општина Демир Капија во соработка со Јавното претпријатие за државни патишта, обезбеди финансиски средства за асфалтирање на улица Маршал Тито во Демир Капија во вкупна должина од 1.440 метри и широчина од 6 метри. Асфалтирањето се изврши од клучка Демир Капија до градскиот плоштад и од детската градинка „Борис Трајковски“ до стариот мост на река Бошава во Демир Капија.

Асфалтирањето го изврши ЈП Македонија пат.