МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Жителите на општина Демир Капија со бројни активности и манифестации, го одбележаа својот празник, Седми ноември Денот на ослободувањ...

Центарот за развој на Вардарски плански регион во соработка со Општина Демир Капија, започна со реализација на проектот за изградба н...

На седницата беа разгледани и усвоени Предлог-Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички пла...

Општина Демир Капија ги информира физичките и правните лица, иматели на бесправно изградени објекти, кои имаат поднесено барање за ут...

Општина Демир Капија започна со реализацијата на проектот модернизација на уличното осветлување.Toa значи комплетна замена на живинит...

Од 9 Октомври до 14 Октомври, градоначалникот на Општина Демир Капија Трајче Димитриев, претседателот на Совет на Општина Демир Капија, ...

Демир Капија ги испраќа во историјата живините светилки.Ке инсталира нови, еколошки и штедливи лед светилки

Во Демир Капија беше ...

70 годинишнината од пензионерското организирање во Република Македонија беше повод за неколку активности на Здружението на пензионе...

Во Општина Демир Капија се најавува интензивирање на вложувањата во комуналната свера.Се работи за неколку капитални објекти кои зна...

Советот на општина Демир Капија на 33-та редовна седница ја усвои Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на ...

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)