МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

IGM TRADE

Центарот за развој на Вардарски плански регион во соработка со Општина Демир Капија, започна со реализација на проектот за изградба н...

На седницата беа разгледани и усвоени Предлог-Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички пла...

Општина Демир Капија ги информира физичките и правните лица, иматели на бесправно изградени објекти, кои имаат поднесено барање за ут...

Општина Демир Капија започна со реализацијата на проектот модернизација на уличното осветлување.Toa значи комплетна замена на живинит...

Од 9 Октомври до 14 Октомври, градоначалникот на Општина Демир Капија Трајче Димитриев, претседателот на Совет на Општина Демир Капија, ...

Демир Капија ги испраќа во историјата живините светилки.Ке инсталира нови, еколошки и штедливи лед светилки

Во Демир Капија беше ...

70 годинишнината од пензионерското организирање во Република Македонија беше повод за неколку активности на Здружението на пензионе...

Во Општина Демир Капија се најавува интензивирање на вложувањата во комуналната свера.Се работи за неколку капитални објекти кои зна...

Советот на општина Демир Капија на 33-та редовна седница ја усвои Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на ...

Одржана шестата форумска сесија во Демир Капија

Во просториите на Центарот за едукација и вмрежување во туризмот – ЦЕНЕТ се одр...

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)